Osmantrans
ul.Gajowa 16
30-426 Kraków
NIP 677-007-25-82

konto: 95 2490 0005 0000 4530 1135 7751

www.osmantrans.pl
info@osmantrans.pl

tel. 507 133 989
Przesyłki Międzynarodowe Eksport
Przesyłki Międzynarodowe Import
Przesyłki
Krajowe i Miejskie
Dedykowany Serwis Transportowy / Kwiaty
Zamów Kuriera
Formularze do pobrania
Suchy lód
Promocja
WZÓR poprawnego wypełnienia LISTU PRZEWOZOWEGO
OCS Overseas Courier Service
507 133 989
info@osmantrans.pl
Odbiór suchego lodu: wtorek-piątek
9:00 - 10:00, 15:00-16:00
ul.Gajowa 16 30-426 Kraków
Cennik Krajowy
odbiór i doręczenie ze strefy B + 19,00 pln

WAGANETTOBRUTTOWAGANETTOBRUTTOWAGANETTOBRUTTO
Koperta do 0,25 kg 31,00 zł (+23% VAT)
do 5 kg33,00 zł (+23% VAT)do 55 kg89,00 zł(+23% VAT)79 kg137,00 zł(+23% VAT)
do 10 kg35,00 zł(+23% VAT)56 kg91,00 zł(+23% VAT)do 80 kg139,00 zł(+23% VAT)
do 20 kg37,00 zł(+23% VAT)57 kg93,00 zł(+23% VAT)81 kg141,00 zł(+23% VAT)
do 30 kg39,00 zł(+23% VAT)58 kg95,00 zł(+23% VAT)82 kg143,00 zł(+23% VAT)
do 35 kg49,00 zł(+23% VAT)59 kg97,00 zł(+23% VAT)83 kg145,00 zł(+23% VAT)
36 kg51,00 zł(+23% VAT)do 60 kg99,00 zł(+23% VAT)84 kg147,00 zł(+23% VAT)
37 kg53,00 zł(+23% VAT)61 kg101,00 zł (+23% VAT)do 85 kg149,00 zł(+23% VAT)
38 kg55,00 zł(+23% VAT)62 kg103,00 zł (+23% VAT)86 kg151,00 zł(+23% VAT)
39 kg57,00 zł(+23% VAT)63 kg105,00 zł (+23% VAT)87 kg153,00 zł(+23% VAT)
do 40 kg59,00 zł(+23% VAT)64 kg107,00 zł(+23% VAT)88 kg155,00 zł(+23% VAT)
41 kg61,00 zł(+23% VAT)do 65 kg109,00 zł(+23% VAT)89 kg157,00 zł(+23% VAT)
42 kg63,00 zł(+23% VAT)66 kg111,00 zł (+23% VAT)do 90 kg159,00 zł(+23% VAT)
43 kg65,00 zł(+23% VAT)67 kg113,00 zł (+23% VAT)91 kg161,00 zł(+23% VAT)
44 kg67,00 zł(+23% VAT)68 kg115,00 zł (+23% VAT)92 kg163,00 zł(+23% VAT)
do 45 kg69,00 zł(+23% VAT)69 kg117,00 zł(+23% VAT)93 kg165,00 zł(+23% VAT)
46 kg71,00 zł(+23% VAT)do 70 kg119,00 zł(+23% VAT)94 kg167,00 zł(+23% VAT)
47 kg73,00 zł(+23% VAT)71 kg121,00 zł (+23% VAT)do 95 kg169,00 zł(+23% VAT)
48 kg75,00 zł(+23% VAT)72 kg123,00 zł (+23% VAT)96 kg171,00 zł(+23% VAT)
49 kg77,00 zł(+23% VAT)73 kg125,00 zł (+23% VAT)97 kg173,00 zł(+23% VAT)
do 50 kg79,00 zł(+23% VAT)74 kg127,00 zł(+23% VAT)98 kg175,00 zł(+23% VAT)
51 kg81,00 zł(+23% VAT)do 75 kg129,00 zł(+23% VAT)99 kg177,00 zł(+23% VAT)
52 kg83,00 zł(+23% VAT)76 kg131,00 zł(+23% VAT)do 100 kg179,00 zł(+23% VAT)
53 kg85,00 zł(+23% VAT)77 kg133,00 zł (+23% VAT)
54 kg87,00 zł(+23% VAT)78 kg135,00 zł (+23% VAT)OPŁATA PALIWOWA : 12%


Paczka o wadze rzeczywistej przekraczającej 31,5 kg przyjmowana jest do przewozu wyłącznie na palecie w systemie dostaw "burta-burta".
Miejscowości strefy A - wymienione miasta w cenniku
odbiór i doręczenie przesyłki z przewidywanym terminem doręczenia do godziny 12:00 następnego dnia roboczego po nadaniu.
Miejscowości strefy B - pozostałe miejscowości w kraju
odbiór i doręczenie przesyłki z przewidywanym terminem doręczenia do godziny 16:00 następnego dnia roboczego po nadaniu.

Odbiór przesyłki po godz. 17:00
17:00 - 22:00+ 100% ceny usługi podstawowej
22:00 - 08:00+ 200% ceny usługi podstawowej

Odbiór lub doręczenie przesyłki w soboty, niedziele i święta
W soboty+ 100,00 pln do ceny usługi podstawowej
W niedziele i święta+ 150,00 pln do ceny usługi podstawowej

Usługi dodatkowe
Zastrzeżenie terminu doręczenia przesyłki
(następnego dnia roboczego po nadaniu)***

Do godziny 8:00+ 160,00 pln
Do godziny 9:00+ 130,00 pln
Do godziny 10:00+ 90,00 pln
Na daną godzinę po 10:00****+ 25,00 pln
W godzinach 18:00 - 22:00****+ 100% ceny
W godzinach 22:00 - 8:00****+ 200% ceny
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
*** - usługa możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z Osmantrans
**** - z zastrzeżeniem godziny doręczenia.

Zwrot podpisanych dokumentów
w ciągu 4 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego po doręczeniu przesyłki + 12,00 pln

Potwierdzenie doręczenia przesyłki:
wydruk z systemu przesłany faksem + 9,00 pln za każdy list przewozowy.
kopia listu przewozowego przesłana faksem + 9,00 pln za każdy list przewozowy.
kserokopia listu przewozowego doręczona przez kuriera + 12,00 pln za każdy list przewozowy.

Aviso / błędny adres /:.
ponowny podjazd - Pierwszy podjazd w cenie.
drugi podjazd - po kontakcie z Odbiorcą.
drugi i kolejne podjazdy - wg cennika standardowego

Scedowanie kosztów usługi na odbiorcę + 8 pln
(Dopłata dotyczy przesyłek opłacanych gotówką przez odbiorcę.)

Doręczenie do osoby fizycznej:
Stosuje się w przypadku doręczenia przesyłki do osoby fizyczne na adres domowy
Dopłata do usługi podstawowej + 5,00 pln

Doręczenie do sieci handlowych:
Stosuje się w przypadku doręczenia przesyłki do sieci handlowych (marketów)
Dopłata do usługi podstawowej + 15,00 pln

Opłata za wypisanie listu przewozowego przez kuriera Osmantrans:
Dopłata do usługi podstawowej + 2,00 pln

Zwrot przesyłki do nadawcy:
opłata wg cennika usług podstawowych.
Oczekiwanie kuriera przy nadaniu/doręczeniu przesyłki
za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszych 15 minut + 10,00 pln

Ekspres drogowy *
Doręczenie przesyłki niezwłocznie po jej odebraniu. Czas wykonania usługi uzależniony jest od odległości drogowej między nadawcą a odbiorcą. Opłata naliczana jest za każdy kilometr w obie strony.
Ekspres drogowy - 1,50 pln/km
* - usługa możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z Osmantrans.

Przechowywanie przesyłki *
za każdą paczkę za każdy dzień przechowywania+ 5,00 pln
za każdą paletę za każdy dzień przechowywania+ 30,00 pln

Ubezpieczenie przesyłki
Deklaracja wartości przesyłki na liście przewozowym

Do 10 000 pln2,00 pln
Do 20 000 pln2,50 pln
Do 50 000 pln3,00 pln
powyżej 50 000 pln do 100 000 pln0,2 % deklarowanej wartości przesyłki
W przypadku zadeklarowania wartości przesyłki (ubezpieczenia) obowiązkowe jest opisanie zawartości przesyłki na liście przewozowym oraz zaznaczenie "x" pola "Ubezpieczam"

Paczki nietypowe *
Paczka niestandardowa - paczka, której przynajmniej jeden z trzech wymiarów przekracza podane niżej parametry:v długość do 80 cm / szerokość do 80 cm / wysokość do 80 cm/ - dopłata za każdą paczkę

- niestandardową o wadze rzeczywistej nie przekraczającej 31,5 kg + 20,00 pln

- niestandardową o wadze rzeczywistej przekraczającej 31,5 kg + 55,00 pln

Obowiązuje zasada wyboru wyższej wagi przesyłki: rzeczywistej, gabarytowej i dłużycowej.
W przypadku paczek: niestandardowej, gabarytowej, dłużycowej przewóz następuje na odrębnym liście przewozowym dla każdej paczki.

Obowiązuje zasada wyboru wyższej wagi rzeczywistej, gabarytowej i dłużycowej.

Paczka dłużycowa traktowana jest jako dłużyca, gdy wymiar jej najdłuższego boku przekracza 200 cm. W przypadku, gdy długość paczki przekracza 200 cm, nalicza się dodatkowe 100 kg wagi rzeczywistej paczki za każdy rozpoczęty metr powyżej tej długości. Maksymalna waga rzeczywista pojedynczej wiązki lub elementu nie może przekraczać 50 kg. Wagę takiej paczki obliczamy, doliczając do wagi rzeczywistej 100 kg za każdy następny rozpoczęty metr dł. Paczki – powyżej 200 cm. Otrzymamy wtedy wagę obliczeniową.


Paczka gabarytowa traktowana jest jako gabarytowa, gdy jej waga gabarytowa obliczona na podstawie wzoru:

(długość x szerokość x wysokość) / 6 000

przewyższa wagę rzeczywistą. Obliczając cenę usługi na podstawie otrzymanej wagi gabarytowej stosujemy tabelę cen usług podstawowych.
W przypadku paczek: niestandardowej, gabarytowej, dłużycowej przewóz następuje na odrębnym liście przewozowym dla każdej paczki.
* - usługa możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z Osmantrans.Palety
odbiór i doręczenie ze strefy B + 20,00 pln

Waga przesyłkiCena netto
Paleta od 101~300 kg200,00 pln
Paleta od 301~500 kg240,00 pln
Paleta od 501~800 kg330,00 pln
Powyżej 800 kg330,00 pln + 20,00 pln za każdy następne 10 kgOPŁATA PALIWOWA : 12%


Przesyłki paletowe są w systemie "burta-burta".

Palety standardowe – parametry, zasady odbiorów i doręczeń, zasady wyceny:
Przesyłki paletowe - standardowe parametry palety (elementy skonsolidowane na palecie jako całość):
wymiary: wys. do 180 cm, szerokość do 80 cm, długość do 120 cm, obowiązuje zasada wyboru wyższej wagi przesyłki paletowej: rzeczywistej lub gabarytowej, waga: maksymalna waga palety do 800 kg, zasady wyceny: zgodnie z tabelą opłat podstawowych.

Ograniczenia w ilościach odbieranych palet:Ograniczenia w ilościach odbieranych palet:
Przewidywany termin doręczenia palety: strefa A – następnego dnia roboczego; strefa B – do dwóch dni roboczych.
Paleta "NEXT DAY" w strefie B: dopłata do każdej palety za zastrzeżenie terminu doręczenia palety w strefie B następnego dnia roboczego + 80,00 pln

Dopłaty za palety niestandardowe:
+ 50% ceny - elementy o podstawie do 100 cm x 120 cm (szerokość x długość)
+ 100% ceny – elementy o podstawie do 120 cm x 120 cm (szerokość x długość)
+ 200% ceny – elementy o podstawie do 120 cm x 200 cm (szerokość x długość)

Maksymalna ilośc palet nadana od jednego Nadawcy do jednego Odbiorcy w ciągu jednego dnia roboczego – 2 palety

W przypadku nadania większej ilości palet niż 2 – Osmantrans zastrzega sobie prawo doręczenia przesyłki w terminie do 3 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego po dniu nadania.
Przyjmowanie zleceń - 24 godziny na dobę
Usługa przewozu paczek realizowana jest w standardzie "od drzwi do drzwi".
Przesyłki paletowe realizowane są w systemie "burta-burta".
Opakowanie - przesyłki muszą być właściwie opakowane, zabezpieczone i gotowe do transportu.
Forma płatności - naszym Klientom oferujemy zawarcie umowy, pozwalającej na regulowanie należności zbiorczo za umówiony okres rozliczeniowy.
Regulamin - regulamin dostępny jest tutaj

Miasta strefy A:
Białystok, Bielsko-Biała, Biała Podlaska, Bydgoszcz, Chełm, Ciechanów, Częstochowa, Elbląg, Ełk, Gdańsk (Gdynia, Sopot), Głogów, Gorzów Wlkp, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice (Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Zabrze), Kielce, Konin, Koszalin, Krosno, Kraków, Legnica, Leszno, Lublin, Łomża, Łódź, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Ostrołęka, Piła, Piotrków Tryb., Płock, Poznań, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Słupsk, Skierniewice, Sochaczew, Suwałki, Szczecin, Tarnobrzeg, Tarnów, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zamość, Zduńska Wola, Zielona Góra.

Miasta strefy B:
Pozostałe miejscowości w Polsce


Cennik miejski
Usługi podstawowe
Standardowe nadanie telefonicznych zleceń w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30 – 13:00
Usługi miejskie
Przesyłki miejskie są doręczane w dniu nadania z przewidywanym terminem doręczenia do 2 godzin.
Wykonanie usługi należy zgłosić w biurze przy ul.Gajowa 16, 30-426 Kraków.
Przesyłki są odbierane i doręczane w granicach administracyjnych miasta Kraków.
Cena usługi uzależniona jest od wagi przesyłki.
Obowiązuje zasada wyboru wyższej wagi rzeczywistej, gabarytowej i dłużycowej.

Przesyłki ekspresowe
Możliwość realizacji tylko w ramach usług miejskich.
Przewidywany termin doręczenia - do 1 godziny - dopłata – X 2 ceny podstawowej

WAGANETTOBRUTTOWAGANETTOBRUTTOWAGANETTOBRUTTO
Koperta do 0,25 kg20,00 zł(+23% VAT)
do 5 kg 25,00 zł(+23% VAT)do 55 kg 90,00 zł(+23% VAT)79 kg 137,00 zł(+23% VAT)
do 10 kg 30,00 zł(+23% VAT)56 kg 92,00 zł(+23% VAT)do 80 kg 139,00 zł(+23% VAT)
do 20 kg 35,00 zł(+23% VAT)57 kg 94,00 zł(+23% VAT)81 kg 141,00 zł(+23% VAT)
do 30 kg 40,00 zł(+23% VAT)58 kg 96,00 zł(+23% VAT)82 kg 143,00 zł(+23% VAT)
do 35 kg 50,00 zł(+23% VAT)59 kg 98,00 zł(+23% VAT)83 kg 145,00 zł(+23% VAT)
36 kg 52,00 zł(+23% VAT)do 60 kg 100,00 zł(+23% VAT)84 kg 147,00 zł(+23% VAT)
37 kg 54,00 zł(+23% VAT)61 kg 102,00 zł(+23% VAT)do 85 kg 149,00 zł(+23% VAT)
38 kg 56,00 zł(+23% VAT)62 kg 104,00 zł(+23% VAT)86 kg 151,00 zł(+23% VAT)
39 kg 58,00 zł(+23% VAT)63 kg 106,00 zł(+23% VAT)87 kg 153,00 zł(+23% VAT)
do 40 kg 60,00 zł(+23% VAT)64 kg 108,00 zł(+23% VAT)88 kg 155,00 zł(+23% VAT)
41 kg 62,00 zł (+23% VAT)do 65 kg 110,00 zł(+23% VAT)89 kg 157,00 zł(+23% VAT)
42 kg 64,00 zł(+23% VAT)66 kg 112,00 zł(+23% VAT)do 90 kg 159,00 zł(+23% VAT)
43 kg 66,00 zł(+23% VAT)67 kg 114,00 zł(+23% VAT)91 kg 161,00 zł(+23% VAT)
44 kg 68,00 zł(+23% VAT)68 kg 116,00 zł(+23% VAT)92 kg 163,00 zł(+23% VAT)
do 45 kg70,00 zł(+23% VAT)69 kg 118,00 zł(+23% VAT)93 kg 165,00 zł(+23% VAT)
46 kg 72,00 zł(+23% VAT)do 70 kg 120,00 zł(+23% VAT)94 kg 167,00 zł(+23% VAT)
47 kg 74,00 zł(+23% VAT)71 kg 122,00 zł(+23% VAT)do 95 kg 169,00 zł(+23% VAT)
48 kg 76,00 zł(+23% VAT)72 kg 124,00 zł(+23% VAT)96 kg 171,00 zł(+23% VAT)
49 kg 78,00 zł(+23% VAT)73 kg 126,00 zł(+23% VAT)97 kg 173,00 zł(+23% VAT)
do 50 kg 80,00 zł(+23% VAT)74 kg 128,00 zł(+23% VAT)98 kg 175,00 zł(+23% VAT)
51 kg 82,00 zł(+23% VAT)do 75 kg 130,00 zł(+23% VAT)99 kg 177,00 zł(+23% VAT)
52 kg 84,00 zł(+23% VAT)76 kg 132,00 zł(+23% VAT)do 100 kg 179,00 zł(+23% VAT)
53 kg 86,00 zł(+23% VAT)77 kg 134,00 zł(+23% VAT)
54 kg 88,00 zł(+23% VAT)78 kg 136,00 zł(+23% VAT)Cennik podmiejski do 30 km
Usługi podstawowe
Przesyłki podmiejskie są doręczane w dniu nadania z przewidywanym terminem doręczenia do 4 godzin.
Wykonanie usługi należy zgłosić w w biurze przy ul.Gajowa 16, 30-426 Kraków.
Przesyłki są odbierane i doręczane na terenie działania Osmantrans.
Cena usługi uzależniona jest od wagi przesyłki.
Obowiązuje zasada wyboru wyższej wagi rzeczywistej, gabarytowej i dłużycowej.

WAGANETTOBRUTTOWAGANETTOBRUTTOWAGANETTOBRUTTO
Koperta do 0,25 kg 31,00 zł(+23% VAT)
do 5 kg33,00 zł(+23% VAT)do 55 kg89,00 zł(+23% VAT)79 kg137,00 zł(+23% VAT)
do 10 kg35,00 zł(+23% VAT)56 kg91,00 zł(+23% VAT)do 80 kg139,00 zł(+23% VAT)
do 20 kg37,00 zł(+23% VAT)57 kg93,00 zł(+23% VAT)81 kg141,00 zł(+23% VAT)
do 30 kg39,00 zł(+23% VAT)58 kg95,00 zł(+23% VAT)82 kg143,00 zł(+23% VAT)
do 35 kg49,00 zł(+23% VAT)59 kg97,00 zł(+23% VAT)83 kg145,00 zł(+23% VAT)
36 kg51,00 zł(+23% VAT)do 60 kg99,00 zł(+23% VAT)84 kg147,00 zł(+23% VAT)
37 kg53,00 zł(+23% VAT)61 kg101,00 zł (+23% VAT)do 85 kg149,00 zł(+23% VAT)
38 kg55,00 zł(+23% VAT)62 kg103,00 zł (+23% VAT)86 kg151,00 zł(+23% VAT)
39 kg57,00 zł(+23% VAT)63 kg105,00 zł (+23% VAT)87 kg153,00 zł(+23% VAT)
do 40 kg59,00 zł(+23% VAT)64 kg107,00 zł(+23% VAT)88 kg155,00 zł(+23% VAT)
41 kg61,00 zł(+23% VAT)do 65 kg109,00 zł(+23% VAT)89 kg157,00 zł(+23% VAT)
42 kg63,00 zł(+23% VAT)66 kg111,00 zł (+23% VAT)do 90 kg159,00 zł(+23% VAT)
43 kg65,00 zł(+23% VAT)67 kg113,00 zł (+23% VAT)91 kg161,00 zł(+23% VAT)
44 kg67,00 zł(+23% VAT)68 kg115,00 zł (+23% VAT)92 kg163,00 zł(+23% VAT)
do 45 kg69,00 zł(+23% VAT)69 kg117,00 zł(+23% VAT)93 kg165,00 zł(+23% VAT)
46 kg71,00 zł(+23% VAT)do 70 kg119,00 zł(+23% VAT)94 kg167,00 zł(+23% VAT)
47 kg73,00 zł(+23% VAT)71 kg121,00 zł (+23% VAT)do 95 kg169,00 zł(+23% VAT)
48 kg75,00 zł (+23% VAT)72 kg123,00 zł (+23% VAT)96 kg171,00 zł(+23% VAT)
49 kg77,00 zł(+23% VAT)73 kg125,00 zł (+23% VAT)97 kg173,00 zł(+23% VAT)
do 50 kg79,00 zł(+23% VAT)74 kg127,00 zł(+23% VAT)98 kg175,00 zł(+23% VAT)
51 kg81,00 zł(+23% VAT)do 75 kg129,00 zł (+23% VAT)99 kg177,00 zł(+23% VAT)
52 kg83,00 zł (+23% VAT)76 kg131,00 zł (+23% VAT)do 100 kg179,00 zł(+23% VAT)
53 kg85,00 zł(+23% VAT)77 kg133,00 zł (+23% VAT)
54 kg87,00 zł(+23% VAT)78 kg135,00 zł (+23% VAT)Ekspres drogowy *
Doręczenie przesyłki niezwłocznie po jej odebraniu. Czas wykonania usługi uzależniony jest od odległości drogowej
między nadawcą a odbiorcą. Opłata naliczana jest X 2 ceny podstawowej.
Jeżeli usługa wykonywana jest w godzinach od 17:00 - 08:00, do powyższych cen doliczamy opłatę w wysokości 100% ceny podstawowej - "Ekspresu drogowego".
* - usługa możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z Osmantrans.

Nadgodziny
Cena usługi uzależniona jest od godziny odbioru przesyłki:
17:01 – 22:00+ 100 % ceny usługi podstawowej
22:01 – 08:00+ 200 % ceny usługi podstawowej
Wykonanie usługi w soboty, niedziele i święta
W soboty+ 100 % ceny usługi podstawowej
W niedziele i święta+ 250 % ceny usługi podstawowej

Usługi dodatkowe
Opis usługiPrzewidywany czas realizacjiWagaCena usługi
Poczta konduktorska* nadanie lub odbiór2 godziny Do 10 kg 40,00 pln (+ koszt nadania wg. obowiązującej taryfy PKP lub PKS)
Przesyłka zwrotna lub zwrot dokumentów4 godziny x Opłata wg cennika usług podstawowych
Przesyłki kopertowe np. zaproszenia - powyżej 50 szt.2 dni robocze Do 5 kg 10,00 pln/szt.
Wynajem kuriera (1) x x 25 pln /1 h +1,50 pln za każdy km
Oczekiwanie kuriera przy nadaniu/doręczeniu przesyłkix x za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszych 15 minut - 10,00 pln

Paczka konduktorska - maksymalne wymiary paczki 40 cm x 30 cm x 20 cm, waga rzeczywista max 10 kg.
(1) - dotyczy samochodów o ładowności do 800 kg
* - usługa możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z Osmantrans.

Zwrot podpisanych dokumentów
w ciągu 4 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego po doręczeniu przesyłki + 12,00 pln

Potwierdzenie doręczenia przesyłki
wydruk z systemu przesłany faksem + 9,00 pln za każdy list przewozowy.
kopia listu przewozowego przesłana faksem + 9,00 pln za każdy list przewozowy.
kserokopia listu przewozowego doręczona przez kuriera + 12,00 pln za każdy list przewozowy.
Pobranie należności (2):
Cena usługi uzależniona jest od wartości pobrania i sposobu wpłaty:
Na konto bankowe, którego numer podaje nadawca na liście przewozowym w chwili nadania przesyłki.
Każde rozpoczęte 1.000, 00 zł kwoty pobrania + 8,00 pln
Ubezpieczenie przesyłki za pobraniem jest obowiązkowe: wpisanie kwoty pobrania na liście przewozowym powoduje
obowiązkowe przystąpienie do umowy ubezpieczeniowej.
(2) - maksymalna kwota pobrania na jednym liście przewozowym może wynosić 10 000 zł.

Ubezpieczenie przesyłki
do 10.000 zł2,00 pln
powyżej 10.000 zł1 % deklarowanej wartości przesyłki
Deklaracja wartości przesyłki na liście przewozowym
W przypadku zadeklarowania wartości przesyłki (ubezpieczenia) obowiązkowe jest opisanie zawartości przesyłki
na liście przewozowym.Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.